Смисълът на застраховането

В същността си, застраховането представлява събиране на малки суми от много лица и изплащане на по-големи суми на една малка част от тях, които са преживяли неблагоприятна ситуация (застрахователно събитие).

Непредсказуемостта е тази, която стои в основата на застраховането. Тя е и тази, която дава началото на застрахователната индустрия. Колкото по-голяма икономическа дейност предприемат хората, индивидуално или колективно във фирми, пред толкова повече рискове се изправят те. Успехът и стабилността на едно домакинство или фирма се измерва с придобитите имущества, но с увеличаването на имуществото расте и опасността то да бъде унищожено или увредено. Ако не се намерят средства, позволяващи на това домакинство или фирма да преодолеят последиците от рисковото събитие, то те могат да изгубят години на развитие или изобщо да не се възстановят. Решението е именно в сключването на застраховка.

От изключителна важност за потребителите на застрахователни услуги е правилното осъзнаване на необходимостта от гарантиране на по-висока степен на сигурност във всеки аспект, чрез прехвърляне на риска посредством сключване на застраховки. За съжаление у нас застрахователната култура на обществото не е на необходимото ниво. Все още ние на първо място застраховаме колата си (и то защото е задължително) и рядко живота си. В България по отношение на застраховането се наблюдава така наречената „обратна пирамида“, за разлика от другите европейски държави, където хората първо застраховат живота си, а после имуществото си.

Добре е да се замислим върху всички тези неща преди да решим да спестим средства като се откажем от сключване на застраховка.