Видове застраховки

Тук може да разгледате допълнителна информация за всички видове застраховки, които предлагаме.

 1. Застраховка Гражданска отговорност за МПС / на автомобилистите
 2. Застраховка Автокаско
 3. Застраховка Автоасистанс
 4. Застраховка Злополука на местата в МПС
 5. Застраховка при ПТП в чужбина

 1. Краткосрочни (рискови) застраховки Живот и Злополука
 2. Смесени застраховки ”Живот”
 3. Спестовна застраховка „Живот”
 4. Семейна спестовна застраховка „Живот”;
 5. Спестовно животозастраховане
 6. Рисково животозастраховане
 7. Срочна рискова застраховка живот
 8. Групово рисково животозастраховане
 9. Пенсионни (рентни) застраховки
 10. Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;
 11. Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване;
 12. Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия;
 13. Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване.
 14. Групова рентна/пенсионна застраховка
 15. Застраховка, свързана с инвестиционен фонд / Инвестиционна застраховка / Инвестиционна програма
 16. Инвестиционна застраховка с гаранция
 17. Групова рискова застраховка „Живот“
 18. Детски спестовна застраховка
 19. Женитбена спестовна застраховка
 20. Индивидуална рискова застраховка „Живот“
 21. Индивидуална рискова застраховка „Живот“ на кредитополучател
 22. Групова застраховка живот, свързана с банков кредит
 23. Групова застраховка живот за служители
 24. Срочна застраховка живот
 25. Многогодишна рискова застраховка
 1. Застраховка Туризъм в България / Туристическа застраховка за Република България / Планинска застраховка
 2. Злополука на лицата в превозните средства
 3. Застраховка „Сигурност на пътя“
 4. Злополука за спортисти / Групова застраховка „Злополука“ на спортисти
 5. Индивидуална застраховка злополука
 6. Задължителна медицинска застраховка на чужденци
 7. Комплексна туристическа застраховка
 8. Групова застраховка „Злополука“
 9. Задължителна застраховка злополука на пътниците в обществения транспорт
 10. Индивидуална застраховка „Злополука“ на спортист
 11. Индивидуална застраховка „Злополука“ на кредитополучател
 12. Групова застраховка „Злополука“ на картодържатели
 13. Групова трудова застраховка „Злополука“
 14. Задължителна застраховка „Трудова злополука“
 15. Застраховка злополука на учащи и персонал
 16. Застраховка защита към кредит / овърдрафт / сметка
 17. Застраховка злополука, вкл. Професионално заболяване
 18. Застраховки към дебитни и кредитни карти
 19. Застраховка Злополука на водача и пътниците
 1. Застраховка на дома / жилището
 2. Застраховка при пожар / индустриален пожар / природни бедствия
 3. Имуществено застраховане / Застраховка на имуществото
 4. Застраховка домашно имущество
 5. Застраховка етажна собственост
 1. Застраховка „Помощ при пътуване“ / Застраховка „Помощ при пътуване“ в чужбина
 2. Застраховка „Отмяна на пътуване“
 1. Застраховка „Комплексна медицинска помощ“
 2. Здравна застраховка за България / за чужбина
 3. Индивидуална / семейна / групова медицинска застраховка
 4. Пакетна здравна застраховка
 5. Международна здравна застраховка
 6. Застраховка за спортисти
 7. Медицинска застраховка за временно пребиваващи чужденци в България
 1. Застраховка Отговорности към трети лица / Гражданска отговорност към трети лица
 2. Застраховка Професионална отговорност
 3. Застраховка Отговорност на работодателя
 4. Застраховка Отговорност на туроператора
 5. Застраховка Отговорност на превозвача / CMR
 6. Застраховка отговорност на спедитора
 7. Застраховка Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие
 8. Застраховка професионална отговорност на медицински персонал

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАСТРАХОВКА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ / ЗАСТРАХОВКА „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“

ЗАСТРАХОВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ / СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

СТРОИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховка „Товари по време на превоз“