Лични застраховки

Когато пътувате по света, по бизнес или на почивка, с приятели, със семейството или сами, ще имате нужда от застраховка за пътуване в чужбина – “Помощ при пътуване”.

Обикновено вече всички застраховки се предлагат с 24 часов осигурен асистанс. Използването на асистиращата компания означава, че където и да се намирате в чужбина, ще имате към кого да се обърнете, ако ви потрябва помощ. Тя е международен партньор на застрахователя, а координатите й обикновено са изписани на корицата на полицата, а операторите говорят български. При нужда е необходимо да позвъните на посочените в полицата номера по всяко време на денонощието и ще бъдете насочени към съответно лечебно заведение, където няма да ви се наложи да заплащате нищо – разходите ще бъдат директно покрити според условията на застраховката ви.

В зависимост от застрахователната компания застраховката покрива различни комбинации от покрити рискове.

Възможни покрития:

 • медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация,
 • репатриране и медицинско транспортиране,
 • спешна дентална помощ.

Допълнителни покрития:

 • кражба и загуба на багаж,
 • правна защита,
 • загуба на живот от злополука,
 • гражданска отговорност към трети лица и други.

Застрахователните премии са различни в зависимост от избраната застрахователна сума, възрастта на пътуващия, срока на пребиваване в чужбина и дали лицето излиза в чужбина, за да работи или на почивка.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Доброволната застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, пътуващи по туристически или бизнес причини на територията на Република България и чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката. 
На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

 • Отмяна или прекъсване на пътуването
 • Закъснение или отмяна на самолетен полет
 • Смърт на застрахования
 • Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването
 • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
 • Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
 • Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования

Цената:

Цената на застраховка Отмяна на пътуване се определя от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата на край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи. 
Застраховката се сключва в деня на първо плащане на направена резервация. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Съгласно Закона за чужденците в Република България чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава медицинска застраховка. Тя е задължителна в случаите, когато лицето няма сключена в чужбина застраховка, валидна за територията на Република България.

Медицинската застраховка за чужденци покрива всички необходими разходи при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, а именно:
  •  Разходи за извънболнично лечение и болничен престой – 60 000 лв. лимит на отговорност
  •  Разходи за транспортиране / репатриране – до 10 000 лв. лимит на отговорност
  •  Разходи за спешно дентално лечение – до 500 лв. лимит на отговорност
Лимитът на отговорност на медицинската застраховка е съобразена със законовите изисквания и нормативни актове в страната.
Застраховката може да бъде сключена от 1 ден до 1 година, съобразно срока на пребиваване в страната.
В зависимост от професията и възрастта на застрахованото лице е възможно завишаване на застрахователната премия. За групи от лица се прилага отстъпка.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС