Животозастраховане

Ключът към добрата спестовна застраховка Живот е осъзнатото решение за ползването й и проучването на пазара. Защото само ние сме отговорни за вземането на решения
в собствения си живот, а най-лесното нещо е да прехвърлим вината върху някой извън нас, било то застраховател или продукт.

Все пак, кои са важните неща и какви са трудностите, с които можем да се сблъскаме?

1. Какво искам да постигна с ползването на подобен продукт?

За всеки човек идва момент, в който се замисля за планирането на финасовото си бъдеще. Най-вероятно това е моментът, в който е добре да проучим и възможностите, които предлага дългосрочното спестовно животозастраховане. Искате да си осигурите допълнителна пенсия, да спестите пари за образованието на детето си, да се научите да бъдете по-дисциплинирани финансово, да защитите семейството си в случай на непредвидени събития или просто да получите добра доходност от инвестициите си? Искате да инвестирате или съхраните някаква сума пари за неопределено време? Разбира се, може да има и повече от един верен отговор. Добре е да знаем, че спестовните застраховки са едни от най- толерираните продукти за продажба от животозастрахователните компании. Агентските структури на застрахователите са създадени с цел да се продават предимно тези продукти. Това е и причината, поради която биват предлагани и по малко по-агресивен начин. Не е изключено да се опитат да ви убедят, че с тази застраховка можете да постигнете всяка една от изброените по-горе цели. За съжаление, това не е точно така. Вие трябва да проучите възможностите за застраховане. Ползването на тази услуга самостоятелно или в комбинация с друг вид финансов продукт може да Ви даде добро решение.

2. Пресметнете внимателно за колко дълъг период ще ви трябва и каква сума можете да си позволите да внасяте

Спестовните застраховки Живот, независимо коя е компанията, която ги предлага, се базират на следните неща:

– възрастта на клиента
– срока
– месечната вноска, на база на която се смята годишната застрахователна сума

След изтичане на периода, клиентът получава договорената застрахователна сума плюс натрупаната допълнителна доходност. В случай на фатално събитие застрахователната сума се изплаща на посочените ползващи лица. При желание на клиента могат да бъдат добавени и допълнителни застрахователни или спестовни покрития.

Две са най- важните числа, върху които трябва да помислите и определите – премията, която да внасяте и срока, за който да я сключите. Затова е важно да знаете за какво ще ползвате застраховката, така можете да пресметнете внимателно за колко години ще Ви трябва покритието. Определете срока точно според вашите нужди. Ако искате пенсия, изчислете след колко години ще се пенсионирате, ако сумата ви трябва за обучение на детето Ви, изчислете след колко години ще учи в университет.
При определяне на премията най-важното нещо е да сте сигурни, че сумата е по силите Ви и няма да затрудни бюджета Ви. Само така може да имате увереност, че ще успеете да поддържате полицата до края на периода. Ако Ви е трудно да определите сумата, знайте че 10% от месечния или годишен доход се приема като разумно решение. Тъй като този вид застраховка е дългосрочен продукт, прекратяването й не е изгодно за Вас! При откупните стойности (сумата, която се получава при преждевременното прекратяване на договора) получавате по-малко пари, отколкото реално сте внесли по полицата. От там идват и най-големите разочарования за клиентите.

3. Възраст

Вземането на решение за сключване на точно този вид застраховка никога не е крайно належащо, но ако все пак го обмисляте, не отлагайте прекалено дълго. Колкото по-млади сключите подобна застраховка, толкова по-изгодна е тя като финансови параметри.

4. Определете нивото на застрахователна защита, от което се нуждаете

Най-голямото предимство на застраховката е застрахователната защита. Тя дава сигурност, че ще постигнете целите си, независимо от непредвидените обстоятелствата в живота Ви. При трайна загуба на трудоспособност над определен процент се изплаща обезщетение, клиентът е освободен от вноски до края на периода и след изтичането на срока се получава договорената застрахователна сума плюс начислена доходност. Тук е голямата разлика спрямо другите инструменти за спестяване и инвестиране. При тях в случай на подобно събитие парите ще бъдат използвани и най – вероятно похарчени не по първоначалното предназначение. В зависимост от вашите желания може да изберете по-висока или по-ниска застрахователна защита. Помислете дали искате да има застрахователно покритие и върху други членове от семейството Ви.

5. Разделете спестяванията и краткосрочните инвестиции от спестовната застраховка Живот

Ако искате да се научите на финансово планиране, застраховката също е добър вариант, защото ви обвързва с регулярни вноски, които отговорно внасяте и знаете, че не е разумно да изтеглите за поредната почивка или скъпа вещ.

Но, помнете! Ако искате да имате бързоликвидни средства – спестовната застраховка Живот не е Вашият продукт. Ако искате инвестиция с по-висока доходност, тогава най-добре проучете възможностите, които предлагат взаимните фондове. Разбира се, винаги е възможна комбинация между няколко продукта, което е най-добрият вариант, стига да можем да си го позволим.

6. Проучете пазара и сравнете няколко оферти

Застрахователният пазар в България е достатъчно развит, за да имате избор между няколко застрахователни компании, които предлагат качествени продукти. Съберете поне три оферти и ги анализирайте внимателно, за да прецените кой от тях отговаря най-добре на изискванията ви. Добър вариант е за този вид консултация да ползвате застрахователен брокер. Той ще ви спести времето за събиране на оферти и ще ви изготви цялостен сравнителен анализ на събраните предложения.

Предимства на дългосрочните спестовни Застраховки Живот

 • Най-голямото предимство на Застраховките „Живот“ е застрахователната защита. Този финансов инструмент дава сигурност, че ще постигнете целите си независимо от непредвидените обстоятелства в живота Ви. 
 • Законодателството предвижда данъчни облекчения при ползването на такъв тип продукт, а именно до 10% от облагаемия доход са освободени от данък, ако се внасят по лична застраховка ”Живот”.
 • Работодателите, които желаят да сключат застраховки ”Живот” на служителите си също ползват такива данъчни преференции, като при тях се признават за разход до 60.00 лв. месечно на служител.
 • При настъпило застрахователно събитие по такава застраховка се изплащат обезщетения на застрахования, които не се облагат с данък или обезщетения на наследниците на застрахования, които също са необлагаеми. 
 • Средствата по застраховка живот не могат да бъдат запорирани.

  Когато изтече срока на застраховката или се наложи предсрочното й прекратяване, застрахованият получава застрахователната сума или част от нея. Тогава е моментът, в който се декларира дали са ползвани данъчни облекчения за направените през годините вноски и за каква част от тях. В този случай на данъчно облагане подлежат само сумите внесени по спестовната част. Данъкът е еднократен и се удържа при изплащане на сумата. 

Размерът на данъка, с който се облагат сумите при изтекъл срок е 10 % за застраховки със срок до 15 години и 7 % за застраховки със срок над 15 години. 

По спестовните застраховки, застрахователите разпределят доходност по подобие на частните пенсионни фондове. Сумата, получена от натрупана доходност при застраховки „Живот” , не се облага с данък! 

За да постигнете максимален данъчен ефект при спестовни застраховки „Живот“ трябва да направите следното:

 1. Да сключите застраховка със срок от 15 години или повече;
 2. Да не прекратявате предсрочно застраховката, което означава дисциплинирано да изготвяте и следвате своето лично финансово планиране;
 3. Да се възползвате от силния ефект на отлагане на данъчното плащане във времето и ефекта на липсата на данък върху натрупаната доходност, което също има своето предимство, особено силно при застраховки с 15-годишен срок. Например, ако 15 години ползвате данъчно облекчение за вноски от по 100 лв. на месец вие ще сте внесли за целия период 18 000 лв. и ще сте спестили допълнително 1 800 лв. от данъци. В същото време, при 3% годишна лихва (разпределена равномерно по години), Вашата натрупана сума ще нарасне до 22 320 лв. В края на периода, при изплащане на застраховката, Вие ще дължите окончателен данък от 7% върху внесената главница в размер на 1 260 лв., а комбинирания ефект за Вас от спестен данък и натрупана доходност ще бъде 4 860 лв., което е 27% спрямо внесените от Вас суми! Този резултат е при липса на завишения по вноските и липса на занижение на застрахователната сума.

Сключвайки застраховка „Живот” на служителите си, работодателят също ползва данъчни преференции при плащането на вноските. Когато изтече срокът на застраховката и служителите получават сумата, те не дължат данък

Защо и кога ми е необходима застраховка живот?

Ще ви дадем пример:
Ако един човек реши да има дете, той поема отговорност, че ще издържа това дете до 18 години. Понеже децата не избират в кое семейство ще се родят, те не избират и своите родители и до навършване на пълнолетие, те не носят отговорност за своята издръжка.
Със самото решение на родителя да има дете, той поема и финансов ангажимент към това дете, че ще му осигури необходимите средства, за да бъде то издържано до навършване на пълнолетие.
И ето как ще изчислим колко средства са необходими за издръжка на едно дете.
Ако за един месец за издръжка са необходими 400лв.
То за 18г. х 12 месеца х 400лв. = 86 400лв.
Още с раждането на детето, родителят носи отговорност от 86 400лв. за това дете.
За да може той да е сигурен, че каквото и да се случи с него, детето ще има необходимите средства. За това е необходимо да си направи застраховка живот, поне за тази сума.
Ако мине 1 г. от издръжката на това дете и остават 17г., той вече ще носи отговорност с една година по-малко и ще намали своята застраховка живот за следващата си година.

Другата отговорност е на съпруга към съпругата. Ако са се разбрали, че той ще гради кариера, а тя ще гледа децата. В такъв случай съпругата отделя повече време за отглеждане на децата и няма време за кариерно развитие. И ако се случи така, че съпругът почине, доходите на съпругата до края на живота и ще останат минимални и така тя ще живее бедно и нещастно. Поради тази причина е необходимо всеки един мъж да направи застраховка живот, която да осигури на жена му добър живот, в случай, че с него се случи най-лошото. Към сумата към застраховката му трябва да бъдат включени и всички негови кредити и ангажиментите му към различни физически и юридически лица.
По този начин, ако нещо се случи с един човек, неговите отговорности няма да бъдат прехвърлени към най-близките и семейството му.
Разбира се, животозастраховането се прави само от човек, който е отговорен, който обича близките си и мисли дългосрочно, а не от хора, които живеят ден за ден. 

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изготвим специално за Вас индивидуално предложение.
 • Различни преференции при сключване на допълнителни застраховки.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани с индивидуалното предложение, изготвено от нас.

ЗА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Как да защитим семейството? Здравната застраховка дава нужното спокойствие.

Семейството е най-ценното богатство, с което разполагаме. Близките хора са ни най-скъпи и тревогите с тях и тяхното здраве често минават през мислите ни. Колкото и да се опитваме да се предпазим, има независещи от нас непредвидими ситуации, при които сме безсилни. Например, неволно подхлъзване в банята може да доведе до злополука – счупване на ръка или крак. Колкото и да се стремим да сме внимателни, едно заболяване може да ни направи нетрудоспособни. Но има ли начин да защитим цялото семейство от непредвидими неприятни ситуации? Отговорът е – да. Семейната здравна застраховка дава комплексно решение с покритие на всички членове на семейството.

Какви са покритията при семейната застраховка?

Семейната застраховка представя оптимален застрахователен план без спестовен характер, но с богат набор от покрити рискове за всеки член на семейството.

 • Смърт и трайна нетрудоспособност от злополука и заболяване
 • Временна нетрудоспособност от злополука и заболяване
 • Оперативно лечение вследствие на злополука и заболяване
 • Разходи за медицински преглед и медикаменти вследствие на злополука
 • Диагностициране на особено тежко заболяване

Колко струва застраховката, защитаваща семейството?

Сключването на полицата е изключително опростено, без необходимост от медицински прегледи и изследвания. Изгодната цена не натоварва бюджета и позволява непрекъснато застрахователно покритие.

Ето и един пример:

Мария Петрова сключва полица, като в покритието включва и съпруга си Иван. Тя избира вариант за пълна защита, които включва следните покрития:

Покритие Застрахователна сума и
лимити на отговорност
Смърт от злополука 20000.00 лева
Трайна неработоспособност от злополука до 15000.00 лева
Временна неработоспособност от злополука 400.00 лева
Оперативно лечение, вследствие от злополука до 2000.00 лева
Смърт от заболяване 10000.00 лева
Трайна неработоспособност от заболяване до 7000.00 лева
Временна неработоспособност от заболяване 300.00 лева
Оперативно лечение, вследствие от заболяване до 2000.00 лева
Разходи за медицински преглед, вследствие на злополука до 250.00 лева
Разходи за медикаменти, вследствие на злополука до 250.00 лева
Диагностициране на особено тежко заболяване 1000.00 лева
Цена на месец – семейна застраховка 30.60 лева

 

Общата премия за двамата съпрузи за избрания пакет от покрития възлиза на 30 лв. на месец или само 1 лв. дневно. Децата на семейство Петрови, 6-годишната Вяраа и 5-годишният Мишо получават безплатно покритие, същото както на родителите. Така цялото семейство получава пълна застрахователна защита.

Ползи за Вас и Вашето семейство:

 • Висока защита за всеки – пълно застрахователно покритие при злополука и/или заболяване на достъпна цена;
 • Застраховката Ви осигурява спокойствие в трудните моменти от живота и Ви помага да запазите стабилност в несигурната система на здравеопазването в България;
 • Възможност да разсрочите премията на месечни вноски без оскъпяване и да превеждате месечните вноски по банков път или от работната заплата;
 • Застраховката не изисква прегледи и изследвания при сключване;
 • Застраховката е изгодна за семейства с деца – ниска обща премия за цялото семейство;

ЗА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Очаквайте допълнителна информация.