Автомобилни застраховки

Търсите светкавична полица ГО на МПС? Защото не искате глоби при проверка? Нормално! Статистиката показва, че над 90% от ползвателите на тази полица я сключват заради страха от актове по 400, 500, 600 лв.

Шофьори, внимавайте! На пътя не е само катаджията! Вие носите пълна отговорност като водачи на МПС и към останалите участници в движението. Неслучайно лимитите са в милиони левове!

Трябва ли Ви сигурна полица? Сключена за минути и да бъде на най, най-ниската възможна цена. И ако може да е на разсрочено плащане. Разбира се!

П.П. Не подценявайте тази застраховка! Може да защити както Вашето финансово бъдеще, така и на децата Ви.

Защо е важна за Вас тази застраховка?

Ако с Вашата кола повредите нечия собственост или нараните някого, тя покрива щетите, нанесени от Вас.

 1. “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна в България и условията по нея са определени в “КОДЕКСА за застраховането” (КЗ). Тя е задължителна за всяко лице, което: Притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение;
 2. Управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка.
 3. Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите се осъществява от органите на МВР.

Кой е застрахован?

 1. Собственикът на МПС;
 2. Водачът;
 3. Държателят;
 4. Всички лица, които ползват застрахованото МПС на законно основание.

Какво е застраховано?

Застрахована е Вашата отговорност, когато чрез вашето МПС са:

 1. Наранени или убити хора;
 2. Повредени или унищожени други МПС;
 3. Повредено или унищожено имущество;
 4. Пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието.

 Направените оправдани разходи във връзка с предявяването на претенция за обезщетение също се възстановяват.

Какво да направим, ако настъпи застрахователно събитие?

Ако със своето МПС причините вреди на друго МПС, е необходимо да се документира събитието чрез попълване на двустранен констативен протокол за ПТП (ако щетите са само по 2-те МПС-та и те са в движение, с изрядни светлини и мигачи, а виновен е само единият водач). В 3-дневен срок потърпевшият водач е длъжен да посети представителство на Застрахователната компания, издала полицата “Гражданска отговорност” на виновния водач и да заведе щетата си. При всички други случаи задължително се звъни на тел.112.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на застраховки Каско и Злополука на местата в МПС или Асистанс.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Преди да сключите застраховка „Каско”, трябва да разполагате със следната информация:

 1. Изберете компания, която е стабилна и сигурна (по ред причини),
 2. На колко години е колата Ви, може ли да  ползвате официален сервиз или доверен, или ще се плаща по експертна оценка при щета,
 3. Изискайте всички възможни полагащи Ви се отстъпки, които дава застрахователят,
 4. При отделните застрахователи – знаете ли как стои въпросът с огледа, плаща ли се, колко струва, къде се прави и какво е работното време за огледи,
 5. Как да действате при щета, какви са сроковете и какви документи ще са Ви необходими, за да се изплати бързо обезщетението.

Защо е важна за Вас тази застраховка?
Станали сте участник в ПТП, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, някой непознат или Вие самите неволно сте причинили вреди на собствената си кола – отстраняването им винаги отнема време, предполага значителни разходи и предизвиква много допълнителни затруднения.
Високите цени на сервизните услуги, изгубеното време, невъзможността да ползвате автомобила си превръщат подобни случаи в истинско изпитание.

Какво е застраховано?
Застраховката КАСКО ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. При сключване на застраховката можете да изберете най-подходящите условия за Вас и Вашия автомобил.


Покрития
Покриват се щети възникнали в следствие на:
1. Пожар и природни бедствия;
2. Пътнотранспортно произшествие;
3. Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП);
4. Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;
5. Кражба на цялото МПС;
6. Грабеж на цялото МПС.
Застраховката може да бъде сключена както с пълната гама от покрити рискове, така и частично в зависимост от Вашите потребности.
Покриват се и разходи за:
1. Намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС;
2. Транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома ви;
3. Отговорно пазене на МПС за определен срок, различен за отделните компании;
4. Почистване вътрешността на купето на МПС.

КАК СЕ СКЛЮЧВА  И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАСТРАХОВКА КАСКО?

Първо се определя застрахователната сума на автомобила, после се изчислява застрахователната премия, т.е. цената на полицата.

След това се издава полица с ОУ с документ за плащане. За издаването на полицата са необходими следните документи:

 • свидетелство за регистрация на автомобила
 • при новозакупен автомобил – фактура за закупуването му
 • талон за ГТП, доказващ изправността на автомобила към датата на сключване на полицата
 • Попълнено Предложение –Въпросник по образец

С издадената полица автомобила трябва да мине на оглед от застрахователя с цел установяване на техническото му състояние, идентифициране и евентуално наличие на повреди и липси.

Добре е да сте наясно, че има някои изисквания, които застрахователят може да предяви преди сключването на Застраховка Каско. Застрахователят има право да изисква МПС-то да е снабдено с аларма и/ или имобилайзер и/или GPS.

Къде и до кога е валидна застраховката?
Валидността на полицата е за територията на страната и чужбина (ЕС, ЕИП) за период от една година.


Застрахователна премия
При определяне на застрахователната премия се използват индивидуалните тарифни условия на застрахователните компании. При формирането на премията могат да се получат следните бонуси:
1. При подновяване на застраховката и липса на щети през изтеклата година;
2. Бонус при еднократно плащане на премията;
3. Схеми за разсрочено плащане на годишната премия;
4. Бонуси при комплексно застраховане. (При сключване и на ГО на МПС в една и съща компания);
5. Отстъпки при застраховане на повече автомобили на един собственик;
6. Възможност за договаряне на самоучастие на застрахования при заплащане на по-ниска премия;
7. Сключване на застраховка Имущество за мин. 50 лв.

Можете да изберете за валута на Вашата застраховка евро, долари и други.

Обезщетения
При настъпване на застрахователно събитие възстановяването на щетите става чрез:
1. Ремонт на автомобила в сервизи на официални вносители на автомобила и в доверени сервиси сключили договор със съответната компания;
2. Изплащане на разходите, калкулирани в представените оригинални фактури за ремонт на автомобила;
3. Експертна оценка на застрахователя, на база на единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. на КФН)
Обезщетението получавате до 15 дни след представянето на всички необходими документи.


Какво да направим, когато настъпи застрахователно събитие?
Незабавно да се свържете с НАС за получаване на своевременна консултация и набелязване на последващи действия за завеждане на щета в съответната компания.

 

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на застраховки Гражданска отговорност,  Домашно имущество или Злополука на местата в МПС.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Искате да сте спокойни по време на Вашето дълго пътуване с кола? И да знаете, че при авария на автомобила Ви ще има кой да се погрижи за него? И всичко това както в България, така и по пътищата в чужбина ( при определени условия )! 

За Вас застраховката „Автоасистанс“ предлага денонощна помощ на авариралия автомобил и пътуващите в него. При необходимост може да разчитате на медицинска помощ за Вас и за Вашите спътници в автомобила. Тази застраховка Ви помага и с включените допълнителни разходи за настаняване и транспорт в случай на настъпил инцидент.

Защо е важна за Вас тази застраховка?
Застраховка “Автоасистанс” за България Ви осигурява денонощна техническа помощ, в случай на техническа повреда и/или ПТП, допълнително съдействие при влошаване на моментното здравословно състояние на водача и др.

Покрития
При настъпване на застрахователно събитие Застрахователната компания покрива:

 1. Ремонт на пътя при ПТП или при техническа повреда, включително липса на гориво.
 2. Разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила;
 3. Правна помощ – ако вследствие ПТП с участието на застрахованото МПС, водачът е подведен под юридическа отговорност.
 4. Допълнителни покрития:
     -Разходите за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
     -Разходите свързани с репатриране на тленни останки в случай на смърт;
    -Разходите за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
     -Разходите за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
   -Разходите за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
     -Разходи за хотел;
   -Разходите за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване;
     -Застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.

 Къде и до кога е валидна застраховката?
Застраховката е валидна за територията на цялата страна. (и чужбина при определени условия)
Стандартният срок на застраховката “Автоасистанс” е 1 година, но може да се сключи и за по-кратък срок.

Какво да направим, когато настъпи застрахователно събитие?
Застрахователните компании, предлагащи продукта, разполагат с „Асистанс център”, който е на Ваше разположение 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието и само с едно позвъняване си осигурявате необходимата помощ.

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на застраховки Каско, Злополука на местата в МПС, Гражданска отговорност.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предмет и валидност на застраховката

 • Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.
 • Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача.
 • За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.
 • Застрахователното покритие е валидно на територията на Р България.
 • Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.


Покрития
Смърт от злополука и Трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука.
Временна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука и Медицински разноски вследствие на злополука.


Застрахователна сума
Застрахователната сума за едно място се определя от Застраховащия. Тя е еднаква за всички регистрирани места в МПС и обща за двете застрахователни покрития.

 

Какво получавате от нас?

 • Пълната гама на продукта, предлаган на Българския застрахователен пазар от нашите партньори, като изберем специално за Вас най-изгодната оферта на пазара.
 • Различни преференции при сключване на застраховки Каско, Асистанс или Гражданска отговорност.
 • Компетентни отговори на конкретни въпроси, свързани със застраховката.

ЗА КОНКРЕТНА ОФЕРТА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС