Корпоративни застраховки

Дейността на корпоративния бизнес е важно да бъде обезпечена от адекватно застрахователно покритие, отговарящо на специфичните изисквания на бранша. Стандартно се застрахова:

  • сграден фонд, машини и оборудване, електронна техника, стоки на склад, готова продукция, материали, офис-обзавеждане и техника, съответно със застраховки „Имущество“ – „Индустриален пожар“, „Всички рискове“, „Щети на имущество“, „Авария на машини“, „Прекъсване на дейността“, „Застраховка на „Електронна техника“
  • автомобилен парк – застраховки „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, „Автоасистанс“, „Злополука на местата“
  • животът и здравето на служителите, работниците и ръководството – „Злополука“, „Рискова Живот“, Спестовна „Живот“, Задължителна „Трудова злополука“, „Здравно застраховане“
  • отговорността на фирмата – „Професионална“ и „Обща гражданска отговорност“, „Отговорност на работодателя“, „Отговорност на продукта“
  • стоки на път („Карго“), при превозвачи – „Отговорност на превозвача“, ( ЧМР )

Свържете се с НАС за изготвяне на индивидуално предложение. Очакваме Ви!