Промоции

Защитете здравето си

В синхрон с динамиката на времето и актуалните събития на днешния ден, предлагаме за вас РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ с допълнително покритие за временна неработоспособност, причинена от COVID-19.
Изисквания към кандидатите за застраховане:

  1.  Възраст – 18-65 г. към датата на застраховане.
  2. Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР, към датата на сключване на застрахователния договор. Такива лица могат да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си.
  3. Не подлежат на застраховане лица с намалена работоспособност 50% и над 50%, психично болни лица.
  4. Срокът на застрахователния договор е 1 година, като срокът се определя така, че при изтичането му възрастта на застрахованите лица да не надвишава определената за съответната тарифа пределна възраст, освен ако не е договорено друго.
  5. Застрахователният договор се сключва въз основа на предложение за застраховане и здравна декларация, подписани от Застраховащия.